In alle organisaties komen er conflicten voor. Sommige conflicten zijn niet zo belangrijk en hebben niet zoveel invloed. Andere zijn ontwrichtend en pijnlijk voor de betrokkenen, maar hebben weinig invloed op de mensen eromheen. Sommige mensen gebruiken een conflict voor hun eigen doeleinden als onderdeel van ingewikkelde politieke spelletjes op de werkvloer. Het conflict dient hun eigen doeleinden. Door anderen kan een conflict gebruikt worden als een onaangename manier om autoriteit te demonstreren. Ook zij willen niet veranderen. Conflicten beïnvloeden het moreel, de communicatie en de productiviteit. De prijs van het conflict wordt betaald door de organisatie, de collega's en door de strijdende partijen. De ernstigste conflicten kunnen teams, afdelingen en soms hele organisaties lam leggen. Hoewel conflicten overal voorkomen, en niet altijd de gezamenlijke wil aanwezig is om ze op te lossen, zijn ze niet onvermijdelijk of onoplosbaar. Het is ook niet zo dat conflicten alleen kunnen worden opgelost door mensen met een conflictoplossende persoonlijkheid. Het oplossen van conflicten vraagt om gereedschap, methoden, begrip, inzicht en leervermogen. Als in een organisatie een conflict 'uitbarst', is de eerste reactie vaak dat men zoekt naar iemand die men de schuld kan geven.  Mensen kunnen conflicten op een intellectueel niveau begrijpen, maar emotioneel voelen zij zich onmachtig en verslagen. Er kan veel meer gedaan worden om conflicten in organisaties te voorkomen en op te lossen. Conflicten zijn een bron van energie en frustratie. Iedereen gaat er op verschillende manieren mee om. De kunst is om op het juiste moment de juiste aanpak te kiezen. Tijdens deze budgetvriendelijke training leer je conflicten herkennen. Je leert welke vaardigheden te ontwikkelen en je het gedrag eigen te maken dat nodig is voor het oplossen van conflicten, of indien een conflict niet onmiddellijk kan opgelost worden, hoe je ermee kan omgaan.                                                      T conflicthantering Terug naar HOME Home index 9