Mensen stellen doelen zonder er echt over na te denken. Meestal zonder enig resultaat, denk maar aan de vele jaarlijks terug komende goede voornemens met nieuwjaar. Goed gestelde doelen laten ons focussen op het gewenste resultaat, belichten de aandacht, de energie en de tijd die we er aan kunnen besteden. Door te focussen vermijden we afleiding en wordt er efficiënter gewerkt. Hoe belangrijker een doel aanvoelt, hoe groter de motivatie om het te halen. Goed gestelde doelen geven richting aan ons leven en prioriteiten stellen wordt gemakkelijker. Naargelang de nodige inzet en de haalbaarheid vergroten ze het zelfvertrouwen en helpen ons in onze persoonlijke groei. Als ze door het ganse team goed begrepen en ondersteund worden dragen ze ook bij tot een betere samenwerking. Waarom werkt doelen stellen? Per seconde bereiken 2.000.000 prikkels ons via de zintuigen. Die kunnen we onmogelijk allemaal bewust verwerken. We zouden knettergek worden. Daarom filteren onze hersenen al die informatie en sturen ze enkel wat belangrijk is voor ons naar het bewustzijn. We kunnen maar met +/- 7 dingen tegelijkertijd bewust bezig zijn. Door doelen te stellen vertellen we onze hersenen wat belangrijk voor ons is en wordt alles wat ons kan helpen bij het bereiken van de doelen naar het bewustzijn gebracht. Daarom lijkt doelen stellen soms op magie. Plots duiken schijnbaar uit het niets mogelijkheden en kansen op die we voorheen niet zagen. Als je kijkt naar succesvolle mensen en bedrijven dan zul je merken dat ze  een visie hebben, die ze hebben omgezet in kleinere haalbare doelstellingen en acties. Elke doelstelling en actie heeft ze dichter bij hun visie (doel) gebracht of de informatie gegeven om de volgende keer betere doelen te stellen en acties te ondernemen. Behoort het stellen nog niet tot uw prioriteiten, kijk en luister dan even naar de toe- spraak van Steve Jobs (voormalig CEO Apple). De ganse speech is de moeite waard, maar kijk zeker vanaf 08:59. (druk op de foto om de toespraak te beluisteren) Doelen stellen heeft iets magisch, ‘t verricht wonderen, ‘t kan je leven grondig veranderen! In deze vorming leren de deelnemers om positieve doelen binnen hun eigen invloedssfeer te stellen, die beantwoorden aan het SMART-principe.  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) Specifiek: zo duidelijk mogelijk omschreven, Meetbaar: beschrijf uw doel zodat het voor een buitenstaander duidelijk is wat er behaald is en wat niet, Acceptabel: voor jou aanvaardbaar, maar ook voor de organisatie of de maatschappij, Realistisch: resultaatgericht, maar de inspanningen moeten haalbaar zijn, Tijdsgebonden: te bereiken binnen een op vooraf bepaalde tijd, zet een deadline. Positief gestelde doelen: positief gesteld, zodat de hersenen niet met een negatie werken: “Ik wil op tijd komen ...” in plaats van “Ik wil niet te laat komen ...” Eigen invloedssfeer: de opsteller moet effectief invloed hebben op de gestelde doelen. Volgende doelstelling ligt niet binnen de eigen invloedssfeer: “Ik wil dat mijn collega’s op tijd op hun werk komen.” Deze doelstelling moet worden herschreven naar bijvoorbeeld: “Ik moet de vergadering beëindigen voor 8 uur zodat de deelnemers tijdig op hun werk kunnen komen.” “Doelen stellen is mooi, maar je moet ze ook trachten te bereiken. Dit kan enkel door doelgerichte actie.” doelen stellen Terug naar HOME home index 8