Je bent reeds jaren aan de slag als medewerker en omwille van jouw  ervaring of vakkennis verwacht het management dat jij de leiding neemt over jouw collega’s en hun werkzaamheden coördineert. Of je bent pas afgestudeerd je hebt de vakkennis, maar het leiden van medewerkers blijkt toch moeilijker dan verwacht. Beide bovenstaande voorbeelden zijn alledaags voorkomende gevallen, en voor betrokkenen zeker niet de gemakkelijkste manier om leiding op te nemen. Denk maar aan acceptatie door de vroegere collega’s of ervaren medewerkers. Naast de vakkennis is het ook noodzakelijk dat je weet hoe je medewerkers dag na dag opnieuw aanstuurt, hen weet te motiveren zodat ze enthousiast de taken aanpakken en er de volle honderd procent voor gaan. “Leiderschap is een proces waarbij een individu, rekening houdend met relevante factoren, een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken” Leidinggevenden beïnvloeden constant complexe processen zoals: het bevorderen van de samenwerking met en tussen collega’s en medewerkers, het aanvaarden en het bereiken van de gestelde doelen, de omgang met uw leidinggevenden, collega’s en medewerkers, het oplossen van problemen en het omgaan met conflicten, hoe ik als leidinggevende en als persoon om ga met al deze processen ... Tijdens deze budgetvriendelijke training leer je hoe om te gaan met verschillende types medewerkers, vertrouwen ontwikkelen, motiveren, hoe de verschillende leiderschapsstijlen en leiderschapsmodellen te gebruiken, en hoe te handelen in bepaalde situaties. We beperken ons niet tot de theorie. Aan de hand van oefeningen en rollenspellen krijg je inzicht in het situationeel leidinggeven. leiding geven Home index 7 Terug naar HOME