Deze cursus is geschikt voor ieder die denkt dat assertief zijn hetzelfde is als een grote mond opzetten, de anderen eens goed uw gedacht zeggen, de anderen afbekken. Niet met uw voeten laten spelen, ...  en ook voor diegenen die als volgt reageren: “Ze zeggen dat ..., we vinden dat ..., de mensen denken ...” “Ik zou wel willen, maar ..., Als ‘t aan mij lag dan ...” “Het is niet gebruikelijk ...” Of helemaal niet durven te antwoorden. Als je consequent assertief reageert dan kom je op voor jouw  mening, rechten en standpunten, zonder je gesprekspartners agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven. Voor introverte mensen is assertief gedrag moeilijk op te brengen. Om conflictsituaties te vermijden brengen zij zichzelf en anderen in de problemen. Assertief gedrag zit tussen twee gedragsvormen in: sub-assertief gedrag en agressief gedrag. Sub-assertief gedrag is vaak het gevolg van agressief gedrag van een ander en agressief gedrag wordt weer versterkt door een sub-assertieve reactie. Denk maar aan actie is gelijk aan reactie. Dikwijls overcompenseren mensen hun sub-assertief gedrag en vertonen plots agressief gedrag. Tijdens deze budgetvriendelijke training zien we niet alleen de theorie, maar krijg je ook de gelegenheid om door middel van rollenspellen en oefeningen het eigen gedrag te plaatsen. Waar je moet  opletten en hoe situationeel gedrag kan gestimuleerd of gecorrigeerd worden. Na de training voel je je niet alleen zelfverzekerder, maar kom je ook assertiever over. Je durft steeds vaker duidelijk te zeggen wat je wilt. Om assertief te zijn hebt u een karrenvracht aan sociale vaardigheden nodig. U moet op een zodanige manier voor uw eigen mening of belangen opkomen zonder de belangen of de mening van de ander(en) uit het oog te verliezen en ook voor deze het nodige respect tonen. assertiviteit - assertief 1. Spreek in de IK-vorm 2. Wees duidelijk 3. Luister naar de anderen 4. Blijf kalm 5. Kom direct ter zake 6. Toon respect 7. Durf ook NEEN te zeggen 8. Creëer  win / win situaties Home index 5 Terug naar HOME