Het grote verschil tussen horen en luisteren is dat  luisteren een bewuste actie is, terwijl horen  onbewust gebeurt. De meeste mensen hebben  helemaal geen benul van hoe men actief kan luisteren.  Actief luisteren is een hele karwei en vergt veel  concentratie en inzet van de actieve luisteraar(ster).  Actief luisteren, indien goed toegepast, stimuleert de  verteller om verder en meer te vertellen. U herinnert zich nog wel het slecht gevoel van die ene  keer dat u echt behoefte had aan een luisterend oor.  Toen u eindelijk uw verhaal kon vertellen kreeg u het  gevoel dat de ander helemaal niet luisterde en niet geïnteresseerd was, Hij was de ganse tijd met  zijn GSM berichtjes aan het beantwoorden. Iedere keer dat u stopte om te verifiëren of de ander  wel degelijk luisterde, zei hij ga gerust door ik luister wel, maar u was helemaal niet overtuigd, iets in zijn houding of gedrag vertelde u het tegenovergestelde en na een tijdje stopte u dan ook met  vertellen. U had een rot gevoel. Tijdens deze budgetvriendelijke training zien we dat we niet enkel met ons oren luisteren,  maar dat we om actief te luisteren ons ganse lichaam geconcentreerd gebruiken. Je leert  enkele mnemotechnische woordjes om het actief luisteren gemakkelijker te maken of om te  vermijden dat je fouten maakt. Je leert nuances  herkennen en clusters verbaal-gedrag te plaatsen. En  natuurlijk zoals bij elke vorming krijgt de trainee  voldoende tijd om te oefenen en de theorie vanuit  verschillende invalshoeken toe te passen. actief luisteren Tijdens het actief luisteren is het belangrijk om te zien welke  boodschappen je door middel van je lichaamstaal weergeeft. De  beschrijving van verschillende houdingen, gebaren en andere  bewegingen kan daarbij van hulp zijn. Toch kan niet vaak genoeg  benadrukt worden dat alleen de combinatie van al deze tekens  betekenis heeft en dat ook lichaamstaal niet op zichzelf staat. We  hebben het hier niet over mime. Het is dus ook belangrijk wat  iemand er bij zegt. Het is hoe het geheel van clusters geïnter-  preteerd wordt door de anderen.   De communicatie van mensen moet dus als een geheel gezien  worden. Geen enkele houding heeft altijd dezelfde betekenis, maar  de combinatie is veelzeggend. Als iemand fronst, zijn armen over  elkaar heeft, zijn benen heeft weggekruist en ook weinig spreekt,  mogen we aannemen dat hij boos is. Los van elkaar hoeven deze  tekens echter niet deze betekenis te hebben. Je kunt ook fronsen  vanwege scherp licht, je armen vouwen vanwege de kou of je  benen kruisen omdat je nu eenmaal op die manier gemakkelijker  zit. En toch, als lichaamstaal onbewust wordt geïnterpreteerd,  worden mensen beoordeeld op deze houdingen, gezichts-  uitdrukking en bewegingen.   Bewustwording van lichaamstaal betekent dus niet alleen kennis  van de verschillende tekens die we met ons lichaam geven, maar  ook kennis van de betekenissen die mensen misschien ten  onrechte geven aan een houding of uitdrukking. Met kennis  hiervan kun je daar rekening mee houden, bijvoorbeeld tijdens het  voorbereiden van een gesprek. Als je vriendelijker kunt overkomen  door met je rug naar de zon te gaan zitten of door de verwarming  hoger te draaien, moet je dit zeker niet laten.  Wat betreft uw houding tijdens het luisteren: Sommige mensen weten niet goed waar ze hun handen moeten  laten als ze met iemand in gesprek zijn. Hou jij je armen over  elkaar als je luistert, plaats je je handen op je heupen, of laat je je  handen gewoon bungelen? Kijk en vergelijk! Zie hoe jij andermans houding interpreteert en leer. Bron: Lichaamstaal-Non-verbaal home index 4 Terug naar HOME