Budgetvriendelijke trainingen gaan altijd door op locatie (gehuurde lokalen) of in de infrastructuur van de aanvrager. We hebben een lokaal nodig van minimum 5x5 meter, een stoel per deelnemer  en een paar tafels. Indien er een whiteboard en of een flipchart  en een beamer beschikbaar is, is dit een pluspunt, maar niet strikt noodzakelijk. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van pen en papier. Vormingen worden altijd op maat gemaakt, segmenten kunnen worden gekozen uit het aanbod vormingen. Er is een minimum van een halve dag per segment te voorzien. Tevens dient de aanvrager ook met de tijd nodig voor het ontwerpen en samenstellen van de vorming rekening te houden. Om pedagogische beweegredenen is het minimum aantal deelnemers zes en het maximum 15. Een vorming, tenzij anders afgesproken, start om 09:00 u tot 12:00 u en van 13:00 u tot 17:00 u. Mogelijke bijkomende kosten: huur voor infrastructuur, catering en horeca, huur of aankoop verbruiksmaterialen. Ik hanteer budgetvriendelijke prijzen, Vraag een offerte! Het individuele coachen gebeurt altijd volgens het “one to one” concept. De coachee bepaalt in samenspraak met de coach het tempo van de coachingsessies en de plaats waar ze plaatsvinden. Er worden geen specifieke eisen voor deze locatie gesteld, doch ze moet voldoende privacy verstrekken zodat het coachingsgesprek ongestoord kan plaatsvinden. Het coachen van groepen is  in principe een groepsgebeuren aangevuld met individuele gesprekken. De locatie moet aangepast zijn aan het aantal deelnemers. De kostprijs wordt berekend per coachingseenheid. Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. De eerste eenheid van een sessie  is 50 minuten per uur. De eerste coachingseenheid is forfaitair.  Elke volgende eenheid  is 30 minuten. Een begonnen eenheid wordt als prestatie aangerekend. Vraag een offerte! Terug naar HOME Home index 18