Eerst als theorieleraar Belgische wegcode en daarna ook als praktijkinstructeur en later als leidinggevende in de rijschool verwierf ik mijn ervaring en leerde ik de noden van de rij-instructeurs waarderen. Een vak onderhevig aan veranderingen en aanpassingen, richtlijnen en reglementen. Als rij-instructeur moet u goed met mensen kunnen omgaan. Uw lessen moeten van die aard zijn dat ze een duurzaam effect teweegbrengen bij de kandidaat bestuurders zodat ze levenslang als een veilig en bewust bestuurder aan het verkeer deelnemen. Er ontstaat een vertrouwensrelatie tussen de rij-instructeur en de kandidaat bestuurder. De hedendaagse rij-instructeur moet tegenwoordig verkeersdeskundige, opvoeder, pedagoog en leraar zijn. Hij moet de vigerende richtlijnen en reglementen kennen en op een, voor de leek, verstaanbare manier kunnen uitleggen. Het volstaat niet dat hij een voorbeeldig bestuurder is, hij kan ook alle handelingen op een zodanige manier  overbrengen zodat de kandidaat bestuurder ze niet alleen kan uitvoeren, maar ook begrijpt waarom bepaalde handelingen noodzakelijk zijn. Hij inspireert en motiveert ten allen tijde de kandidaat om een veilige, ecologische en economische rijstijl te hanteren. Wij bieden de rijscholen het coachen van hun instructeurs niet alleen aan omdat een beginnende rij-instructeur meestal wel de technische en de vakkennis bezit, maar niet de ervaring en de kunde om met leerlingen om te gaan. Een ervaren instructeur daarentegen dreigt in een soort routine te hervallen en individuele problemen uit het oog te verliezen. Maar ook om de vele instructeurs  te bevestigen, die de communicatieve en sociale vaardigheden eigen gemaakt hebben om de leerlingen op een zodanige manier te te instrueren en te begeleiden zodat deze veilig en begrijpend rijden. Het coachen van rij-instructeurs gebeurt altijd “one to one” (tenzij voor collectieve mededelingen). De coach en de coachee bespreken op voorhand wat de mogelijkheden zijn. De coaching is vertrouwelijk. Rijscholen die hun instructeurs laten coachen kunnen een analyse van deze coachings en een attest van deelname ontvangen. rijschoolcoach rijschoolcoach Terug naar HOME Home index 17