Verkoopster, verkoper gevraagd! Als u de werkaanbiedingen raadpleegt, zult u vaststellen dat het een van de meest gevraagde beroepen is. Maar aangezien de vacatures ook een van de moeilijkste. Naast een perfecte productkennis en kennis van het productie- en verwerkingsproces, zijn de persoonlijkheid  en en het voorkomen belangrijk en moet een verkoper vooral goed kunnen luisteren en communiceren. We behandelen tijdens deze vorming: 1. De voorbereidingsfase: Tijdens deze fase verzamelt de verkoper kennis van het product, productieproces, rand en achtergrondinformatie. Hoe en waar het product kan gebruikt worden, plus maar ook minpunten. Hoe meer de verkoper zelf overtuigd is van de kwaliteit en degelijkheid van zijn product, hoe gemakkelijker hij of zij het aan de man kan brengen. Hoe win ik het vertrouwen van de klant? 2. De contact- of introductiefase: Tijdens deze fase contacteert de verkoper de klant. De eerste indruk die de klant van u krijgt is van zeer groot belang. Tijdens deze fase taxeert de klant de verkoper: Uw kledij,  uw voorkomen, uw taal, en vooral uw gedrag ... De verkoper probeert er achter te komen hoe zijn product deze klant van nut kan zijn (indien niet vastgesteld tijdens de voorbereidingsfase) 3. De aanbevelings- of onderhandelingsfase: Hier krijgt de verkoper de kans om zijn product in de schijnwerper te plaatsen. Argumenteren en tegenargumenteren. Zet uw hulpmiddelen in om het nut van uw product voor de klant aan te tonen. (demonstreren, degusteren, powerpoint, folders, ...) Laat de klant vragen stellen en geef duidelijke antwoorden. Wimpel bezwaren van de klant niet weg, maar probeer ze positief te benaderen. 4. De verkoop of het opstellen van het contract: In geval van directe verkoop wordt hier de verkoop gefinaliseerd. Leg nog eens de nadruk op de goede keuze van de klant. We zien hoe gedurende het ganse verkoopgesprek alert te  zijn en open te staan voor verbale of non-verbale signalen. Na deze training hebt u inzicht in de verschillende fasen van het verkoopgesprek, u kunt uw producten presenteren en door gebruik te maken van efficiënte communicatie een verkoop afsluiten. Terug naar HOME Home index 15