In het groepsgesprek hebt u met diverse persoonlijkheden met elk zijn eigen waarden, wensen, verwachtingen en dikwijls ook verschillende agenda’s. Dit maakt het voeren van een groepsgesprek moeilijker dan een gewoon gesprek tussen twee of meerdere personen. Binnen een groepsgesprek komt de voorzitter of moderator met de verschillende types gesprekspartners in aanraking. Binnen de gesprekken kunnen we vaste patronen onderscheiden, die we rollen noemen. Rollen hebben te maken met individueel gedrag, herkenbare en typerende competenties bij personen. Er zijn ook gradaties en sommige personen vertonen kenmerken van verschillende rollen. De gespreksleider, voorzitter of moderator moet een groepsgesprek in goede banen leiden. Zorgen dat iedereen evenveel aandacht krijgt. Hij stelt open vragen, luistert met open geest, vat regelmatig samen en vraagt door. Hij zorgt ervoor dat iedereen mee is, tempert veelpraters en stimuleert introverte deelnemers. Hij maakt gebruik van stiltes om iedereen te laten nadenken. Hij heeft oog voor de non-verbale signalen en benoemt deze. Hij reflecteert op getoonde emoties en gevoelens. Hij concretiseert wat gezegd wordt door het samen te vatten en regelmatig te herhalen. Tijdens deze budgetvriendelijke training maak je kennis met de teamrollen van Belbin en de roos van Leary. Je leert de knepen van het vak om een groepsgesprek te leiden rekening houdend met allerlei factoren die een gesprek kunnen bemoeilijken. Hoe en wanneer bepaalde tools te gebruiken. Tijdens oefeningen en rollenspellen krijg je de kans om de theorie in de praktijk om te zetten. groepsgesprekken Terug naar HOME Home index 11