Een slechtnieuwsgesprek is een dialoog waarin er op een directe manier slecht nieuws wordt verteld. Doel voor dit gesprek is het overbrengen van het slechte nieuws en  eventueel aansluitende bespreekbare punten voorstellen voor een mogelijke oplossing. Een slechtnieuwsgesprek kan zowel privé als beroepsmatig. Ze vinden vaker plaats dan we ons bewust zijn. Als we de term slechtnieuwsgesprek horen denken we aan ingrijpende zaken zoals wanneer  een werkgever een werknemer ontslag geeft, een dokter die een patiënt inlicht over een terminale ziekte of het overlijden van een naaste. We ontvangen en brengen regelmatig slecht nieuws. Enkele voorbeelden: de garagist die de klant informeert over de kosten aan zijn auto, de tiener  die geen toestemming krijgt om naar de langverwachte fuif te gaan, de student die geen studiebeurs krijgt, de afdelingschef die geen goedkeuring krijgt voor zijn project,  een werknemer die de verwachte promotie niet krijgt, ... Natuurlijk zijn al deze voorbeelden niet even erg, maar allemaal zijn ze onderhevig aan dezelfde kenmerken en zijn de  “slachtoffers” onderhevig aan dezelfde reacties en doorlopen ze dezelfde stadia. Tijdens deze budgetvriendelijke training  maak je kennis met de curve van E. Kübler-Ross, die de vijf verschillende te doorlopen fases en de bijpassende stadia beschrijft. Je leert slechtnieuwsgesprekken voor te bereiden en ze te voeren rekening houdend met de emotionele toestand van de ontvanger. Tijdens oefeningen en rollenspellen leer je  niet alleen slecht nieuws te brengen, maar ook empathie te tonen voor de ontvanger en diens reacties te begrijpen en te plaatsen slechtnieuwsgesprek Terug naar HOME Home index 10